אתר זה אינו פעיל יותר.
דף הבית / רשימת עמותות / עיריית חיפה

עיריית חיפה – מערכת שירותים חברתיים וקהילה, המחלקה להתנדבות ומשאבי קהילה

על הארגון

במערכת שירותי רווחה בעיריית חיפה משולבים מתנדבים בקרב מגוון האוכלוסיות המטופלות. למתנדבים מקום ייחודי במערך הטיפולי המסייע להעשיר ולהרחיב את השירותים הניתנים לאוכלוסייה המטופלת.

אנו, כשירותי רווחה מייחסים חשיבות ומשמעות רבה לפעילות ההתנדבותית, וזוהי חלק מתפיסה מקצועית של שיתוף הציבור בעשייה החברתית.
בכל מחלקה אזורית של שירותי הרווחה בעיריית חיפה פועל רכז התנדבות, שתפקידו לאתר את הצרכים באזור ולדאוג לשילוב המתנדבים.

במערכת שירותי רווחה בעיריית חיפה 5 מחלקות אזוריות, כולל קריית חיים ויחידות מטה.

 

אפשרויות להתנדבות

התנדבות עם ילדים ונוער בסיכון - קשר אישי/ קבוצתי  עם ילדים ונוער בסיכון הזקוקים לטיפוח, העשרה ועזרה בשיעורי בית.

התנדבות עם קשישים - קשר אישי עם קשישים לצורך הפגת בדידות, תיעוד זיכרונות (תיעוד היסטורית החיים של הקשיש), או, סיוע בהפעלת תכניות קבוצתיות לקשישים.

התנדבות עם אנשים (בוגרים וילדים) בעלי צרכים מיוחדים -  קשר אישי עם אנשים בוגרים וילדים הסובלים מנכות פיזית כגון: קשיי ראיה, קשיי ניידות וכו', לצורך הפגת בדידות.

משפחות חד הוריות

עולים

דרי רחוב

 

תהליך ההתנדבות

- כל סטודנט/ית המבקש/ת להתנדב ייפגשו עם רכז ההתנדבות לפגישת היכרות וראיון אישי.

- על הסטודנט/ית לערוך רישום מסודר של שעות ההתנדבות ולהחתים את איש הקשר בארגון, מידי חודש.

- על הסטודנט/ית למלא טופס קצר המסכם כל פעילות, שנעשתה עם הילד, הקשיש או אנשים בעלי צרכים מיוחדים, ולהעבירו לעו"ס מטפל או לרכז ההתנדבות. על כל סטודנט לקחת חלק פעיל בהדרכה. אנו מייחסים חשיבות רבה להדרכה, העשרה ומתן מידע ספציפי על פי תחום ההתנדבות. לא נוכל לשלב מתנדבים שלא, ירצו או לא יוכלו לקבל הדרכה. ההדרכה תעשה במסגרת אישית ו/או קבוצתית על ידי העובדים הסוציאליים המטפלים במשפחות, ורכזי התנדבות, ההדרכות הינן חלק בלתי נפרד מהעבודה התנדבותית והן כשעתיים בחודש.

- משך ההתנדבות – שנת לימודים, תדירות- כשלוש שעות שבועיות.

 

שעות וימי הפעילות

שעות וימי ההתנדבות קבועים בתאום בין הלקוח למתנדב. ניתן להתנדב בכל רחבי חיפה וקריית חיים.

 

מקום ההתנדבות

ההתנדבות לסטודנט/ית תקבע במשותף איתו/ה, יילקחו בחשבון רצונותיו/ה, נטייתו/ה הטבעית, יכולותיו/ה וכישוריו/ה מחד, והצרכים והאפשרויות של המערכת, מאידך. שיבוץ הסטודנטים/יות למקום ההתנדבות ייעשה בליווי עובדים סוציאליים. לאורך כל שנת ההתנדבות יתקיים קשר רציף ואישי בין הסטודנט/ית לבין העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.

 

ההתנדבות בהיקף 120 שעות שנתיות, והיא  תזכה את הסטודנטים המתנדבים במלגת סיוע לשכר לימוד בסך 6,000 ₪ ובהכרה בשלוש נקודות זכות אקדמיות במקום קורס העשרה (במסלולים בהם ישנם קורסי העשרה בלבד)

שער שוויון

לפרטים נוספים

amuta

פתחון לב

לפרטים נוספים

amuta

אח בוגר אחות בוגרת

לפרטים נוספים

amuta

בית הגלגלים

לפרטים נוספים

amuta

הקרן לרווחת ניצולי השואה

לפרטים נוספים

amuta

חינוך לפסגות

לפרטים נוספים

amuta

זיו נעורים

לפרטים נוספים

amuta

ילדים בסיכוי

לפרטים נוספים

amuta

יזמים צעירים ישראל

לפרטים נוספים

amuta

מפעלות חינוך וחברה

לפרטים נוספים

amuta

מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית

לפרטים נוספים

amuta

קו לעובד

לפרטים נוספים

amuta

הקרן לידידות

לפרטים נוספים

amuta

לקט ישראל

לפרטים נוספים

amuta

צ.ב.ע- צעירים בונים עתיד

לפרטים נוספים

amuta

תכנית שכר מצווה

לפרטים נוספים

amuta

קרן לחיים

לפרטים נוספים

amuta

תכנית ההוצאה לפועל

לפרטים נוספים

amuta

בית יציב

לפרטים נוספים

amuta

המרכז לפיתוח ההון האנושי

לפרטים נוספים

amuta

האגודה למלחמה בסרטן

לפרטים נוספים

amuta