אתר זה אינו פעיל יותר.
דף הבית / תקנון

תקנון השתתפות בפרויקט המלגות של היחידה למעורבות חברתית

1. סטודנט/ית הלוקחים חלק בפרויקט המלגות של היחידה למעורבות חברתית מחויבים  לפעול במסגרת היחידה למעורבות חברתית בהיקף של  120 שעות שנתיות  (כשלוש שעות התנדבות בשבוע), הכל לפי הנחיות היחידה למעורבות חברתית.

2. הקשר בין הסטודנט/ית לעמותה בה בחר/ה להתנדב, ייעשה באמצעות היחידה למעורבות חברתית בלבד, זאת לאחר קבלת אישור על השתלבות בפרויקט המלגות על ידי היחידה למעורבות חברתית.

3. על הסטודנט/ית הלוקח/ת חלק בפרויקט המלגות לחתום על טופס השתתפות בפרויקט המלגות, הנמצא במחלקת הכספים.

4. על הסטודנט/ית הלוקח/ת חלק בפרויקט להעביר דיווחי שעות ליחידה למעורבות חברתית מדי חודש, עד ה-5 בכל חודש (חובה לשמור את העתקי הדוחות).

5. על הסטודנט/ית הלוקח/ת חלק בפרויקט להגיע לכל ההדרכות שייקבעו על ידי מסגרת הפעילות ו/או על ידי צוות היחידה למעורבות חברתית.

6. אין אפשרות להחליף מסגרת פעילות ללא אישור בכתב מהיחידה למעורבות חברתית.

7. סכום המלגה יקוזז מתשלום שכר הלימוד רק כאשר הסטודנט/ית הלוקח/ת חלק בפרויקט ישלימו 120 שעות התנדבות.

8. במידה והושלמו לפחות 50% משעות ההתנדבות והסטודנט/ית נאלצו להפסיק את ההתנדבות, מסיבה שתמצא מוצדקת על ידי היחידה למעורבות חברתית, יקבלו הסטודנטים את החלק היחסי מסכום המלגה, בהתאם לשעות ההתנדבות.

9. התנדבות בת 120 שעות במסגרת פעילות היחידה למעורבות חברתית תזכה את הסטודנט/ית המתנדבים בהכרה בשלוש נ"ז במקום קורס העשרה, אחת לתואר בלבד, במסלולים בהם קיים קורס העשרה בלבד ועל פי החלטת מנהל הסטודנטים.

** סטודנטים לתואר ראשון בחשבונאות, סטודנטים לתארים שניים וסטודנטים שקיבלו פטור מקורס העשרה במסגרת אחרת -  אינם זכאים להטבה זו. 

10. רק סטודנטים/ות להם/ן נותרו למעלה מעשרה חודשי לימודים עד לסיום התואר, רשאים לקחת חלק בפרויקט המלגות.

11. לא תנתן זכאות לקבלת מלגת סיוע לשכר הלימוד לסטודנט/ית אשר הפסיק/ה לימודיו/ה במרכז האקדמי כרמל, טרם השלמת 120 שעות התנדבות.

12. באחריות הסטודנט/ית להודיע על שינוי כתובת ו/או מספר טלפון לצוות היחידה למעורבות חברתית.

שער שוויון

לפרטים נוספים

amuta

פתחון לב

לפרטים נוספים

amuta

אח בוגר אחות בוגרת

לפרטים נוספים

amuta

בית הגלגלים

לפרטים נוספים

amuta

הקרן לרווחת ניצולי השואה

לפרטים נוספים

amuta

חינוך לפסגות

לפרטים נוספים

amuta

זיו נעורים

לפרטים נוספים

amuta

ילדים בסיכוי

לפרטים נוספים

amuta

יזמים צעירים ישראל

לפרטים נוספים

amuta

מפעלות חינוך וחברה

לפרטים נוספים

amuta

מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית

לפרטים נוספים

amuta

קו לעובד

לפרטים נוספים

amuta

הקרן לידידות

לפרטים נוספים

amuta

לקט ישראל

לפרטים נוספים

amuta

צ.ב.ע- צעירים בונים עתיד

לפרטים נוספים

amuta

תכנית שכר מצווה

לפרטים נוספים

amuta

קרן לחיים

לפרטים נוספים

amuta

תכנית ההוצאה לפועל

לפרטים נוספים

amuta

בית יציב

לפרטים נוספים

amuta

המרכז לפיתוח ההון האנושי

לפרטים נוספים

amuta

האגודה למלחמה בסרטן

לפרטים נוספים

amuta